De Diabetist A A A      
  Home   Profiel   Behandeling   Voor cliŽnten   Voor verwijzers   Publicaties   Nieuws   Links   Contact
 
 
  Publicaties van De Diabetist
 

Vasten en Feesten: Een Onbekende Leefstijl
Gepubliceerd op: 06-03-2008

6 maart 2006: Begin van de Grote Vasten
Vasten en feesten: een onbekende leefstijl?
Guusje Neijens, EADV Magazine, maart 2006, jaargang 21, nummer 1
Volledig artikel: www.michielvandamme.be/BronnenEADV/Jaargang21_2006/E0601f.pdf

Guusje Neijens is werkzaam als verpleegkundig specialist diabetes bij Carinova Thuiszorg in Deventer.

Op 6 maart 2006 begint voor een groot deel van de christenen de Grote Vasten, de voorbereidingstijd voor een van de hoogfeesten van het jaar: Pasen. Het onderwerp ‘vasten’ hoeft in de spreekkamer van de diabetesverpleegkundige of de diëtist niet geschuwd te worden. De kennis over tradities is helaas een beetje beperkt: Joodse gebruiken, Christelijke gebruiken treden niet sterk naar voren maar hebben wel invloed op het dagelijks eetpatroon. Ik ga hier in op vasten vanuit de oosterse christelijke traditie.
Doordat het christelijke vasten niet uitgesproken en uitgedragen wordt, is er in Nederland erg
weinig over bekend. Vasten wordt vaak nog gezien als iets curieus, dat nu eenmaal bij een andere cultuur hoort of bij alternatievelingen.
Sapvasten en ramadan worden al een beetje begrepen en geaccepteerd door
de toegenomen publiciteit. Maar mensen die bewust de ascese zoeken, zijn voor menig hulpverlener bijna niet te begrijpen.

Achtergrond

Het christendom kent bijzonder veel stromingen met verschillende accenten. Het oosten en het westen bezitten ieder hun eigen onvervangbare charisma. De kerken en stromingen die de levende traditie van het vasten kennen, zijn vooral de orthodoxe en koptische kerken. We hebben het dan over de orthodoxe kerken uit Oost-Europa en Azië, de Aramese kerken, en de koptische kerken van Noord- Afrika die rijk vertegenwoordigd zijn in Nederland. ...
In het orthodoxe, aramese en koptische christendom is het streven naar heelheid (heiligheid) juist een persoonlijk doel. De gelovige is zich hier op zijn eigen manier bewust van. ...
Christenen leren dat hun lichaam behandeld moet worden als een tempel, waarin het ‘goede’ kan wonen. ( dit is wereldwijd in veel culturen te vinden).
Daarom is het zelfs in religieus opzicht niet goed als té strenge onthouding van voedsel tot uitputting of ongezonde situaties zou leiden. Oordelen of ergernis óver iemands manier van vasten worden in de orthodoxe tradities als een zwakte gezien!

Oefening in zelfbeheersing
In het algemeen is vasten een oefening in zelfbeheersing: op allerlei gebied wordt bezinning en
verdieping gevraagd van de mens. ...Je gaat je ook fysiek anders voelen en gedragen, wanneer je veertig dagen geen vlees, vis, eieren, zuivel, snoep, en extra’s gebruikt. Iemand kan zich ook de regel opleggen zich te onthouden van televisie of andere luxe tijdsbesteding.

Tradities en regels
De variaties in vasten door voedselonthouding zijn groot. De tradities kunnen sterk verschillen met
alle hetzelfde doel: een middel waardoor je sterker kunt leren staan in een wereld vol afleiding en
verleiding. ....Voor bepaalde religieuze rites wordt één dag weinig gegeten en gedronken. Ook wordt door velen nooit op woensdag en vrijdag vlees, vis, zuivel, alcohol, olie gebruikt. De veertigdagentijden voor kerstmis en pasen vragen dit vol te houden gedurende ál deze dagen. In die periodes mogen olie en wijn op zondag wel gebruikt worden. Een paar weken in het jaar zijn volledig vastenvrij; een paar dagen in het jaar zijn strikte vastendagen dat er totaal niets gegeten en gedronken wordt.

Het feest dat op de Grote Vasten volgt is Pasen.... De tafels zijn rijk gedekt, en in lichamelijk opzicht betekent het een hele omschakeling van schraal naar rijk voedsel.

Het consult
Hoe komt het vasten in beeld bij diabetes?
Zoals ik al schreef, is vasten voor iedereen een persoonlijke aangelegenheid. Voor de hulpverlener is het altijd een uitdaging om relevante gegevens te vinden voor een optimale behandeling. Het is vreemd om eenzijdig op grond van uiterlijk of etniciteit te vragen naar een gebruik omtrent vasten.
In een consult bij de diëtist of diabetesverpleegkundige is volgens mij aan te bevelen om te vragen of iemand wel eens "een  vasten houdt". En zo ja, naar welke regel? Welke mogelijkheden zijn er denkbaar om de balans tussen therapie en leefstijl te vinden?

Door het persoonlijke belang van de cliënt te erkennen ( zoals meedoen aan de Grote Vasten) wordt het voor de hulpverlener mogelijk met de cliënt aan een goede balans te werken. Dat is altijd bevredigender dan dat de cliënt ervan uitgaat dat vasten niet bespreekbaar zou zijn.

DATA 2010: Vasten en Pasen: 14 februari: Vergevingszondag, maandag 15 februari begin Grote vasten; 5 april: begin Pasen.

 

De Diabetist ®
Guusje Neijens
diabetesconsulent
beweeg- en leefstijladviseur
trainer gezondheidsvaardigheden

 
Praktijk
Balderikstraat 2a
7415 VL  Deventer
spreekuur op afspraak
 
Postadres
Hunneperkade 1
7418 BV  Deventer
 
T:  06-15242449
E:  info@diabetist.nl
W:  www.diabetist.nl
 
Rabobank:  15.10.00.271
KvK:  08197781
BIG-register:  69019222330