Disclaimer

Praktijk De Diabetist verleent u toegang tot de website www.diabetist.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Praktijk De Diabetist behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Praktijk De Diabetist spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Praktijk De Diabetist. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Praktijk De Diabetist.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praktijk De Diabetist nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praktijk De Diabetist en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Praktijk De Diabetist, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Guusje Neijens

diabetesconsulent | beweeg- en leefstijladviseur | ketenzorgadviseur

Diabetesconsulent met 20 jaar ervaring; omdat leven met diabetes méér inhoudt dan de behandeling.