Privacyverklaring februari 2019

In deze privacyverklaring staat verwoord hoe ik omga met persoonsgegevens. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Van het contactformulier wordt alleen de naam, het e-mailadres of telefoonnummer gebruikt om contact op te nemen.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies? Door het bezoek aan de website worden persoonsgegevens verkregen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en gegevens over activiteiten op de website. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met je op te nemen en de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet vastgelegd.

Gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan anderen.

Gegevens worden alleen met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: - bank, vanwege de verwerking van betalingen - belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens - websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren - Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om en het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de internetbrowser kun je cookies weigeren, alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding vragen bij verzending van een cookie. Sommige websites functioneren dan minder goed.

Je gegevens goed beveiligd. Je gegevens worden niet online opgeslagen ("in the cloud"), mijn computer is doelmatig beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding is herkenbaar aan het slotje en het woord "veilig" voor de url.

Gegevens van cliënten worden bewaard tot twee jaar na het laatste contact. De gegevens van potentiële cliënten worden twee jaar bewaard na het eerste contact indien geen overeenkomst tot stand komt. Zoals elke ondernemer dien ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Mocht er aanleiding toe zijn dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Guusje Neijens

diabetesconsulent | beweeg- en leefstijladviseur | ketenzorgadviseur

Diabetesconsulent met 20 jaar ervaring; omdat leven met diabetes méér inhoudt dan de behandeling.